תמותה

הבדלים מגדריים בהסתיידות עורקים כליליים ותמותה אצל חולי סוכרת

אצל הנשים במחקר נמצאו שיעורי תמותה כלליים ותמותה מתחלואה קרדיווסקולרית גבוהים בהשוואה לגברים כאשר הסתיידות עורקים כליליים דורגה מעל 100

30.11.2020, 14:28
יוזמה של תכנית למניעת מחלות לב (אילוסטרציה)
מחלות לב. אילוסטרציה

בעוד סוכרת נחשבה בעבר גורם סיכון חזק יותר למחלה קרדיווסקולרית אצל נשים בהשוואה לגברים, לא ברור האם כיום הנחה זו עדיין קיימת. הסתיידות עורקים כליליים מנבאת תחלואה לב כלילית ותחלואה קרדיווסקולרית בסוכרתיים; יחד עם זאת, ההשפעה תלויית מין מוגדרת פחות. החוקרים בדקו את הקשר בין הסתיידות עורקים כליליים אצל סוכרתיים לתמותה ממחלת לב כלילי וממחלה קרדיווסקולרית ולתמותה מסיבה כלשהי אצל נשים והשוו לממצאים אצל גברים.

תוצאות המחקר הראו כי בקרב 4,503 מבוגרים עם סוכרת (32.5% נשים) בגילאי 21-93 שנים, 61.2% מהנשים ו-80.4% מהגברים היו עם הסתיידות עורקים כלילית ברמה כלשהי. נתוני התמותה השונים היו קשורים באופן ישיר להסתיידות עורקים כליליים; אצל הנשים במחקר נמצאו שיעורי תמותה כלליים ותמותה מתחלואה קרדיווסקולרית גבוהים בהשוואה לגברים כאשר הסתיידות עורקים כליליים דורגה >100. הסיכון היחסי עבור כל יחידה לוגריתמים של הסתיידות עורקים כלילית היה גבוה יותר אצל הנשים לעומת הגברים עבור תמותה כוללת (1.28 לעומת 1.18, P = 0.01) ותמותה קרדיווסקולרית (1.47 לעומת 1.27, P = 0.04) אך היה דומה עבור תמותה ממחלת לב כלילית (1.48 ו1.48). עבור תחלואה קרדיווסקולרית, הסיכונים היחסיים עם דירוג הסתיידות עורקים כליליים של 101-400 ומעל 400 היו 3.67 ו-6.27, בהתאמה, עבור נשים ו-1.63 ו-3.48, בהתאמה, עבור גברים (P = 0.04). עבור תמותה כוללת, הסיכון היחסי היה 2.56 ו-4.05 אצל הנשים, בהתאמה, ו-1.88 ו-2.66 אצל הגברים, בהתאמה (P = 0.01).

מסקנת החוקרים הייתה שהסתיידות עורקים הייתה גורם מנבא לתמותה מתחלואה קרדיווסקולרית, ממחלת לב כלילית ומסיבה כלשהי אצל מטופלים עם סוכרת; יחד עם זאת, הסתיידות מתקדמת יותר היוותה גורם מנבא חזק יותר בנשים לתחלואה קרדיווסקולרית ותמותה כוללת.

מקור: 

Nathan D. Wong et. al (2020) Diabetes Care DOI:https://doi.org/10.2337/dc20-0166

נושאים קשורים:  תמותה,  תחלואה קרדיווסקולרית,  מחלת לב כלילית,  הסתיידות עורקים,  מחקרים
תגובות