אקסנטיד

הערכת משאבים רפואיים, הוצאות ואיכות חיים בקרב חולי סוכרת סוג 2 אשר השתתפו במחקר EXSCEL

במחקר זה נמצא כי משך האשפוז הרגיל פחת בעקבות הטיפול באקסנטיד, אך לאחר חישוב עלותה של אקסנטיד נראה כי הוספתה לטיפול מייקרת את סך ההוצאות הרפואיות

03.09.2020, 17:06

מטרת החוקרים הייתה להשוות את השימוש במשאבים רפואיים, העלויות ושירותי הבריאות בין 14,752 מטופלים עם סוכרת סוג 2 אשר קיבלו באופן אקראי טיפול חד-שבועי עם אקסנטיד (EQW) או אינבו, בנוסף לטיפול השגרתי בסוכרת.

החוקרים ביצעו מעקב אחר המטופלים לאורך זמן ממוצע של 3.3 שנים, ובמהלכו נמצא כי משך האשפוז בקרב המשתתפים אשר טופלו באופן אקראי עם אקסנטיד פחת ב-0.41 ימים. (7.05 לעומת 7.46 ימים). לא נמצא הבדל משמעותי בין קבוצות המחקר מבחינת משך אשפוזי היום ועלויות האשפוזים.

מסקנת החוקרים הייתה שהוצאות הטיפול הרפואי היו נמוכות יותר בקבוצת המשתתפים אשר טופלו באופן אקראי עם אקסנטיד, אך סך העלויות היה גבוה משמעותית בקבוצה זו לאחר שנלקחה בחשבון עלותה של אקסנטיד.

מקור:

Shelby D. Reed et. al (2020) Diabetes DOI: 10.2337/dc19-0950

נושאים קשורים:  אקסנטיד,  סוכרת סוג 2,  עלויות,  אשפוז,  מחקרים
תגובות