מחקרים

קשר אפיגנטי בין טיפול עם סטטינים לסוכרת סוג 2

במחקר זה נמצא כי שימוש בסטטינים מעלה את הסיכון לסוכרת סוג 2 בעקבות השפעה על מתילציה של דנ״א

21.06.2020, 11:47
סטטינים, תרופות (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבדוק את כיצד משפיעה האפיגנטיקה על הנטייה לסוכרת כתוצאה משימוש בסטטינים. במסגרת המחקר בוצעה השוואה בין מתילציה של דנ״א במשתתפים שטופלו עם סטטינים לבין מתילציה במשתתפים שלא טופלו עם סטטינים.

החוקרים אספו נתונים של משתתפים מתוך חמישה מחקרי עוקבה (n = 8,270) וסיווגו אותם לשתי קבוצות - קבוצה שטופלה עם סטטינים וקבוצה שלא טופלה עם סטטינים. החוקרים בדקו את הקשר בין מתילציה של דנ״א לבין תוצאים שונים כמו היארעות סוכרת סוג 2, גלוקוז בפלזמה, אינסולין בפלזמה ועמידות לאינסולין.

החוקרים מצאו כי שני אתרים היו קשורים עם לפחות תכונה גליקמית אחת או סוכרת סוג 2. מתילציה גבוהה יותר של cg06500161 הייתה קשורה לרמה גבוהה יותר של גלוקוז בצום, אינסולין, עמידות לאינסולין וסוכרת סוג 2 (יחס הסיכויים 1.34 [ רווח בר-סמך 95% 1.22, 1.47]). עוד נמצא כי ייתכן ומתילציה של ABCG1 מתווכת באופן חלקי את ההשפעה של סטטינים על רמת אינסולין גבוהה ועמידות לאינסולין. בניתוח שעשו החוקרים נמצא כי חשיפה לסטטינים ומתילציה של ABCG1 היו קשורים לירידה בביטוי ABCG1.

מסקנת החוקרים הייתה כי המחקר הדגים מנגנונים אפשריים המקשרים בין טיפול עם סטטינים לסיכון לסוכרת סוג 2, כאשר מתילציה של דנ״א מתווכת באופן חלקי את ההשפעה של סטטינים על משתנים הקשורים לאינסולין.

מקור: 

Carolina Ochoa-Rosales et. al (2020)  Diabetes Care  https://doi.org/10.2337/dc19-1828

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 2,  סטטינים,  אפיגנטיקה,  מתילציה של דנ״א
תגובות